Alt for ofte oppstår det strid mellom familiemedlemmer ved generasjonsskifte i bedrifter. Mange konflikter kunne vært unngått, ifølge Bjørn Erik Johnsen, daglig leder i Revisorgruppen Trøndelag.

– Ikke drøy for lenge med å slippe til den yngre generasjon, er hans krystallklare oppfordring. 

Daglig leder i revisorgruppen Trøndelag, Bjørn Johnsen.
Daglig leder i revisorgruppen Trøndelag, Bjørn Johnsen.

Likhet er et prinsipp foreldre forståelig nok ønsker å praktisere overfor sine barn. I bedriftssammenheng er det ikke nødvendigvis like smart.

– Diskusjonen om hvem som skal overta må på bordet så tidlig som mulig. Ta tak i det, før det plutselig er en realitet. Start tankeprosessen gjerne før du fyller 60 og bruk noen år på å finne ut hva du vil. Det handler om å involvere barna og den som skal overta og rådfør deg med de du vanligvis snakker med, enten det er advokaten din, flinke styrmedlemmer, regnskapsfører eller revisor, fortsetter Johnsen i Revisorgruppen Trøndelag.

Én bør ha kontroll

Den erfarne revisoren mener man ikke skal være så redd for å gi bort «mer» til den som skal overta bedriften:

– Likhet er et prinsipp foreldre forståelig nok ønsker å praktisere overfor sine barn. I bedriftssammenheng er det ikke nødvendigvis like smart. Den som er dedikert og skal overta bedriften, bør også overta eierskap og kontroll. Kanskje skal man vurdere å la vedkommende overta alt, på bekostning av andre arvinger? De kan jo overta andre aktiva, sier Johnsen.

– Poenget er jo at det skal være mulig å finansiere videre drift av selskapet. Noen setter opp avanserte strukturer med A- og B aksjer, for å gi den som overtar kontroll uten å eie alt. Det kan være en farbar vei, men da må det ligge gode avtaler i bunnen som regulerer hva som skjer dersom aksjonærene skulle bli uenige, sier Johnsen.

 

KONTAKT REVISORGRUPPEN TRØNDELAG

 

Gjør grep før et salg

Har du ingen som skal overta, bør du vurdere et salg av bedriften. Men ikke uten å gjøre noen grep i forkant:

– Før du går ut i markedet bør du bruke to- tre år på strukturere selskapet som skal selges. Gjør en ryddejobb og bli bevisst på de faktorene som en kjøper vil legge vekt på. Det kan handle om å spisse strategien og kutte ut kunder og produkter med lav lønnsomhet, hvis det er mulig.

Ifølge Johnsen er revisorens største fortrinn som bidragsyter i et generasjonsskifte at de kjenner virksomheten fra innsiden:

– Vi har som regel hatt kunden over flere år og kjenner ofte til personene i bedriften. Vår rolle blir å finne de smidige løsningene og se på den fremtidige strukturen. Revisoren kan dra hele prosessen, sier Johnsen.

Flere modeller

Før du bestemmer deg for å gå i gang med et generasjonsskifte, bør du gjøre deg kjent med hvilke modeller som finnes, understreker Johnsen:

– En utfordringen hvis du gir bort aksjene dine, enten som forskudd på arv eller gave, er at mottakeren overtar tidligere eiers skattemessige inngangssum. I en del tilfeller kan den være lav eller negativ. Da finnes det muligheter for å overføre denne til et aksjeselskap eid av den som skal overta og få det inn i en fritaksmodell. Da kan det selskapet selge aksjene uten å være nødt til å ta skatten med en gang, hvis et salg er interessant, sier Johnsen.

– Og hvis noen skal sikres kontroll på bekostning av andre bør det jobbes med aksjeklassene i selskapet. Noen aksjer gir stemmerett og myndighet, mens andre aksjeklasser ikke gjør det. Du kan også bestemme hvorvidt aksjene skal ha utbytterett eller fastsette at en aksjeklasse skal ha mer utbytte enn den andre, fortsetter Johnsen, som oppsummerer sitt beste tips på denne måten:

– Det er lurt å være klar på hvem som skal overta og tørre å si det høyt.

 

Sju tips for et smidig generasjonsskifte

Smiling businessman relaxing in his office

Start i tide og lag en plan: Det tar ofte opp til fem år å overføre den reelle beslutningsmyndigheten fra senior til junior. La gjerne junior få gradvis mer ansvar og myndighet, ved for eksempel å lede egne prosjekter.

Avklar hva som er best for bedriften: For bedriften er det viktig at neste generasjon representerer et eierskap som fremmer bedriftens videre utvikling. Eksempler på eierskapsfortrinn kan være tilgang til kapital, nettverk, styringsform og lignende.

Avklar hva som er best for familien: For familien er det viktig at generasjonsskiftet ikke blir kimen til en familiekonflikt. Små urettferdigheter kan ende i store konflikter. Et generasjonsskifte er alltid seniors ansvar. Senior bør gjennomføre generasjonsskifte i levende live. Søk råd hos familiebedrifter som har drevet næringsvirksomhet i generasjoner.

Små urettferdigheter kan ende i store konflikter. Et generasjonsskifte er alltid seniors ansvar. Senior bør gjennomføre generasjonsskiftet i levende live.

Skjevdeling krever åpenhet: Å samle eierskapet på en hånd ved at ett av barna overtar, kan være en god løsning. Da oppstår gjerne en skjevdeling. Kan de som ikke overtar bedriften arve andre verdier som hytte, hus eller annen eiendom? I enkelte familier investeres det i eiendom slik at eiendomsverdier kan overføres til barn som ikke overtar bedriften. En bror eller søster kan relativt enkelt drifte en eiendom ved siden av en ordinær jobb utenfor bedriften. Hvis skjevdeling ved arv er eiernes vilje, vil dette kunne drøftes ut fra bl.a. den plikt til å drive virksomheten videre som arvingene må påta seg i forhold til den frihet som de andre kan gis.

Salg av bedriften er alltid et alternativ: Det er krevende å eie og drive en bedrift. Den som eventuelt skal overta må både være egnet og motivert for dette. Få unge i dag føler en forventing til å overta familiebedriften. Barna oppfordres gjerne til å ta utdannelse innenfor et fag som interesserer dem. Norge har studielånsordninger som gjør dette mulig. I andre land kan man se at utdannelse kan være knyttet opp til forventninger om å overta familiebedriften.

Å samle eierskapet på en hånd ved at ett av barna overtar, kan være en god løsning.

Etabler et avtaleverk for generasjonsskiftet: Vi anbefaler deg å benytte spesialister som har kunnskap og erfaring innenfor fagfeltet. De vil kunne kvalitetssikre de forhold som må ivaretas i eierskifteprosessen. Selv om slike spesialister er dyre, vil deres arbeid som regel sørge for en bedre løsning for eieren.

(Kilde: Eierskiftealliansen, som består av NHO, Innovasjon Norge, Sparebank 1, Nordea og Maskinentreprenørenes Forbund. Alliansen har som formål å sikre den samfunnsmessige gevinsten ved videreføring av eierledede bedrifter når eier skal pensjoneres).

 

Fakta: Revisorgruppen Trøndelag

Revisorgruppen Trøndelag holder til på Vestre Rosten og er en del av et nettverk av selvstendige revisjonsfirmaer. Gjennom vårt nettverk har vi styrke og kompetanse til å betjene større nasjonale kunder.

Vår organisasjon har liten «gjennomtrekk» av medarbeidere, noe som sikrer en høy grad av stabilitet og kontinuitet i revisjonsarbeidet. Våre kontorer er organisert med flate strukturer på maksimalt tre nivåer, så det skal aldri være lang vei til den oppdragsansvarlige partner.

 

KONTAKT REVISORGRUPPEN

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *