– Dette er et samarbeid som vi har snakket om og planlagt i flere år. Vi bestemte oss for at tiden nå var moden for å realisere det, sier Bjørn Erik Johnsen, partner og daglig leder i Revisorgruppen.

Per Terje Ingdal, partner og daglig leder i Orkla Revisjon, ser frem til å flytte inn i lokalene til revisorkollegaen.

– Vi har holdt hus på Vestre Rosten 85 ikke langt unna, så det blir ikke lange strekningen å dra med flyttelasset for oss, smiler han.

Flytende overgang

Johnsen og Ingdal beskriver samarbeidet mellom de to virksomhetene som en to stegs prosess.

– Til å begynne med skal vi være adskilte enheter som samarbeider under samme tak, sier Ingdal.

– Trekke veksler på felles kundekunnskap og revisorkompetanse. Gjøre hverandre enda bedre, helt enkelt, legger Johnsen til.

– Men målet på sikt er en sammenslåing?

– Det er riktig. Samtidig så er det viktig å understreke at vi ikke haster med noe. Vi har diskutert inngående hvordan vi skal gjennomføre hele prosessen. Overgangen til ett revisorfirma blir flytende, påpeker Ingdal.

Johnsen nikker samtykkende på den andre siden av bordet.

– Vi kjenner hverandre svært godt fra før av. Vi er fremoverlente og har det samme tankesettet rundt hva som skal til for at å bli en enda sterkere og en mer konkurransedyktig aktør, understreker han.

– Har dere noe navn på blokka for den nye bedriften?

– Vi har fundert litt på det i lag, men det er tidlig ennå, forteller de to.

Styrker posisjonen

Inne i lokalene på Vestre Rosten bærer det preg av at det er omstilling på gang. Arbeidspulter og bord står litt her og der. Noe inventar skal ut, mye skal inn.

– Det er sånn det skal være i en flyttesjau. Vi har god plass her, så det går helt fint, smiler Johnsen mens han guider rundt i de moderne lokalene.

Til sammen vil Revisorgruppen og Orkla Revisjon ha 37 medarbeidere med på laget når alt er på stell. 17 av disse er revisorer fra Revisorgruppen, mens Orkla Revisjon kommer med 16 revisorer og fire regnskapsførere.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Vel, hovedgrunnen er å styrke vår posisjonen som en foretrukket revisor i det midtnorske markedet, sier Johnsen.

Ingdal peker også på kompetanseheving som et viktig argument.

– Sammen står vi sterkere. Både vi og Revisorgruppen startet i 1977, og har lang og solid faglig erfaring. Når det er sagt så kan vi alltids bli bedre. Og det blir vi i lag, legger han til.

Eid av trøndere

En eventuell fremtidig sammenslåingen mellom Revisorgruppen og Orkla Revisjon gjør også at de ytterligere utfordrer posisjonen til revisorgiganter som PwC, BDO, Deloitte, EY og KPMG i Trøndelag. Alle nasjonale og internasjonale firma med betydelige markedsmuskler.

– Våre bedrifts- og eierstrukturer er annerledes. I Revisorgruppen jobber jeg og de to andre eierne i bedriften til daglig, sier Johnsen.

Tilsvarende gjelder for eierne i Orkla Revisjon.

– Påvirker lokalt eierskap måten dere arbeider på?

– Ja. Alle føringer på driften og de beslutningene vi tar, skjer av eierne som har sitt daglige virke i selskapene. Vi fokuserer på nærheten til- og tett oppfølgning av våre kunder. Og slik skal det også være i framtiden. Kort beslutningsveier og avgjørelser fundert i trøndersk eierskap og virkelighet.

Stort spenn

I alt har de to revisorvirksomhetene en portefølje på nærmere 1800 kunder. Hovedsakelig i Trøndelag, men også i andre deler av landet. Da snakker vi alt fra små SMB-bedrifter til tunge aktører innen næringslivet.

– Detaljhandel, entreprenører, restaurantnæring og tjenesteyting er et lite utsnitt av bransjene vi jobber på lag med. Spennet er voldsomt vidt, understreker de to.

– Vil disse merke noe til omorganiseringen?

– Nei. Og det er viktig for oss å formidle til kundene våre. Vi kommer styrket ut av dette. Ikke bare på det rent revisorfaglige, men også som bedriftsrådgivere og når vi skal utforme forretningsstrategier sammen med kundene.

– Et steg opp og fram for alle parter, med andre ord?

– Absolutt, avslutter Johnsen og Ingdal sikkert.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *